Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jerka
Prezime
Dumić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Analitička biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Analitička i preparativna biokemija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Analitička i preparativna biokemija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Biopharmaceuticals Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Biopharmaceuticals Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Fizikalna biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Imunologija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Imunologija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Metodika znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Metodika znanstvenog rada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Molekulske osnove bolesti i terapije Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Personalized health care Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Suvremene biokemijske tehnike Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet