Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zrinka
Prezime
Režić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Italian language I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Italian language I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Talijanski jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Talijanski jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Talijanski jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Talijanski jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Talijanski jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2019./2020.) Talijanski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2019./2020.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Talijanski jezik III/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Talijanski jezik III/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju