Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zrinka
Prezime
Režić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Etnografski predmeti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2021./2022.) Etnologija i kulturna antropologija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2021./2022.) Italian language I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2021./2022.) Talijanski jezik 1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Talijanski jezik 1 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik 2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Talijanski jezik 2 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik 3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Talijanski jezik 3 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik 4 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik 5 - drugi strani jezik Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik A1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik A2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik A3 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik A4 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2021./2022.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Talijanski jezik I/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2021./2022.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Talijanski jezik II/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Talijanski jezik II/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Talijanski jezik III/1 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Talijanski jezik III/2 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju