Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Krešimir
Prezime
Vunić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Engleski jezik 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik dipl. 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik dipl.1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik i kultura 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik I. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik II. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik III. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik IV. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik V. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski jezik VI. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Engleski znanstveni jezik Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za prirodne i zdravstvene studije
(2023./2024.) Književnost britanskog romantizma Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Suvremeni engleski jezik 5 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet