Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Tatković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Edukacijska psihologija I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Edukacijska psihologija II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija rane i predškolske dobi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Psihologija rane i predškolske dobi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Psihološke osnove učenja u ranoj i odrasloj dobi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Rani emocionalni razvoj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Rani emocionalni razvoj Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Trening socijalnih vještina Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti