Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nada
Prezime
Poropat Jeletić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Dvojezičnost i višejezičnost Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Glotodidaktika / Glottodidattica Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Historijska gramatika / Gramamatica storica Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Jezična politika i jezično planiranje / Politica e pianificazione linguistica Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Kontrastivna lingvistika / Linguistica contrastiva Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Pravna obilježja višejezičnosti / Aspetti giuridici del multilinguismo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Računalni alati za jezičnu obradu / Strumenti computazionali per l'analisi linguistica Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Rana dvojezičnost i višejezičnost Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Rana dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo precoce Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Romanska lingvistika / Linguistica romanza Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Sinkronijski i dijakronijski razvoj talijanskog jezika / Cambiamenti sincronici a diacronici della lingua italiana Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Talijanski jezik i kultura 5 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Talijanski jezik i kultura 6 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Talijanski jezik: medijacija 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Talijanski jezik: medijacija 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Varijacija i uporaba suvremenog talijanskog jezika/ Variazioni e usi della lingua italiana contemporanea Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet