Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marlena
Prezime
Plavšić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Edukacijska psihologija I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Edukacijska psihologija II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Odgoj i obrazovanje za ljudska prava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Opća psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Osnove opće i razvojne psihologije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Poučavanje darovite djece i mladih Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija komuniciranja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija obrazovanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija učenja i nastave Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Psihologija učenja i nastave Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Razvojna psihologija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2023./2024.) Školska praksa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Trening socijalnih vještina Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Upravljanje projektima izvaninstitucionalnog obrazovanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2023./2024.) Upravljanje stresom Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti