Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sunčana
Prezime
Tuksar

Naziv kolegija
(2020./2021.) Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I-1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I-2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I-3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I5 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik I6 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik i kultura 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Engleski jezik i kultura 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Film i interkulturalna kompetencija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije