Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tanja
Prezime
Habrle

Naziv kolegija
(2020./2021.) Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2020./2021.) Dječja književnost Letteratura per l infanzia Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2020./2021.) Dječja književnost Letteratura per l'infanzia Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2020./2021.) Književnost i film Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Književnost i film / Letteratura e film Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Književnost i kultura Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Medijska kultura / Cultura multimediale Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
(2020./2021.) Moderna i suvremena talijanska književnost / Letteratura italiana moderna e contemporanea e laboratorio Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Planiranje i priprema nastavnih materijala/Progettazione e construzione di materiali didattici Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Praktikum Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Praktikum Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Terenska nastava Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Terenska nastava / Ricerca su campo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Terenska nastava / Ricerca su campo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Terenska nastava / Ricerca su campo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
(2020./2021.) Terenska nastava / Ricerca su campo Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije