Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Kristina
Prezime
Djaković

Naziv kolegija
(2023./2024.) Interkulturalna komunikacija (DACHL) i njemačko govorno područje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Interkulturalna komunikacija na njemačkom jeziku A Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Interkulturalna komunikacija na njemačkom jeziku D Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik 4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2023./2024.) Njemački jezik i kultura I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik i kultura II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
(2023./2024.) Njemački jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I/3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I3 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I4 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I5 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik I6 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za tehničke studije
(2023./2024.) Njemački jezik II/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik II/1 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Njemački jezik II/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Talijanski jezik I/2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"