Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Đorđe
Prezime
Obradović

Naziv kolegija
(2019./2020.) Agencijsko novinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Etika novih medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Komunikologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Komunikološki aspekti medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Medijska kultura Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Odnosi s javnostima i lobiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu
(2019./2020.) Odnosi s javnošću i lobiranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Odnosi s medijima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Organizacija rada i upravljanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Organizacija rada i upravljanje na brodu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Osnove komunikologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Osnove komunikologije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Osnove navigacije Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Osnove navigacije Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Osnove novinarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Osnove novinarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Pravila izbjegavanja sudara na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Projekt druge godine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Projekt prve godine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Fotografija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Fotonovinarstvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Interno komuniciranje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Javni nastupi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Novinsko izvješćivanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Pisanje u OSJ Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Pisanje za tjednike i časopise Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Radijski informativni program Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Složeni novinski rodovi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Televizijski informativni program Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Uređivanje novina Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Uređivanje publikacija u OJ Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Radionica: Uređivanje radijskog programa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Tereti u pomorskom prometu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tiskani mediji Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Zapovjedanje u navigaciji II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel