Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Đorđe
Prezime
Obradović

Naziv kolegija
(2021./2022.) Etika novih medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Komunikologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Mediji i društvo Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Medijska kultura Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Odnosi s medijima Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Osnove navigacije Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Osnove novinarstva Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Poslovna etika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Pravila izbjegavanja sudara na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Projekt druge godine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Pisanje za tjednike i časopise Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Radijski informativni program Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Složeni novinski rodovi Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Televizijski informativni program Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Uređivanje novina Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Radionica: Uređivanje publikacija u OJ Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Tereti u pomorskom prometu Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel