Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Morena
Prezime
Paulišić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Destinacijski menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Management Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžerske vještine Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžerske vještine u radu s ljudima Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Operacijski menadžment Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Organizacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Organizacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Organizacija Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Osnove modernog upravljanja Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Osnove organizacije Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Suvremeni pristup ljudskim resursima Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Upravljanje ljudskim resursima Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli
(2023./2024.) Vještine projektnih menadžera Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Vodstvo i organizacijska kultura Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2023./2024.) Vođenje u sestrinstvu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet u Puli