Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Vanja
Prezime
Bevanda

Naziv kolegija
(2020./2021.) Baze podataka Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Baze podataka Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Baze podataka II Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Digitalno poslovanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Ekonomska informatika Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Ekonomska informatika 2018/2019 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Elektroničko poslovanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Informatički praktikum Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Poslovno odlučivanje Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"
(2020./2021.) Upravljački informacijski sustavi Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli
(2020./2021.) Završni rad Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"