Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Danijela
Prezime
Jemo

Naziv kolegija
(2023./2024.) Conservation and Restoration of Textile M/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Conservation and Restoration of Textile M/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Conservation and Restoration of Textile M/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Conservation and Restoration of Textile M/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Konzerviranje i restauriranje tekstila IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Mikroskopiranje tekstilnih vlakana Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Sustavi pohrane i izlaganja predmeta kulturne baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2023./2024.) Uvod u specijalistička usmjerenja - tekstil Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju