Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Danijela
Prezime
Jemo

Naziv kolegija
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje papira D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje papira D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje tekstila D/II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje tekstila I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Konzerviranje i restauriranje tekstila II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Praksa u Firenci ili Dubrovniku vezana za pisanje završnoga rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje i konzerviranje tekstila II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje i konzerviranje tekstila III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje i konzerviranje tekstila IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje i konzerviranje tekstila V Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje tekstila D/III Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Restauriranje tekstila D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u specijalistička usmjerenja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju