Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Miroslav
Prezime
Bača

Naziv kolegija
(2021./2022.) Application of biometric methods in forensics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Biometrija i računalna forenzika u informacijskim tehnologijama Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Državni i upravni informacijski sustavi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Informacijsko ratovanje i računalni kriminal Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Information systems security Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Internet Security Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Odabrane teme iz biometrije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovna primjena biometrijskih tehnologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovna primjena biometrijskih tehnologija - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovni informacijski sustavi državne uprave Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Poslovni informacijski sustavi državne uprave - Centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Selected Chapters in Biometrics Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost informacijskih sustava - centri Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost interneta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sigurnost interneta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Sustavi fizičke i logičke kontrole pristupa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) Upravljanje incidentima i računalna forenzika Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu
(2021./2022.) USIRIS – Informacije Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu