Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Srđan
Prezime
Vujičić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Astronomska navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Elektronička navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Konstrukcija broda i stabilitet II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Navigacijska meteorologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Organizacija rada i upravljanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Passenger transport technology Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Planiranje putovanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Planiranje putovanja Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Pomorska meteorologija i oceanologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Rukovanje i prijevoz tereta II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Sigurnost na moru BS Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Sigurnost na moru EKTP Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Sigurnost na moru N Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Sigurnost na moru PTJM Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Spašavanje na moru Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tehnologija prijevoza kontejnera i ro-ro tehnologija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tehnologija prijevoza putnika Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Tehnologija prijevoza rasutih i specijalnih tereta Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2021./2022.) Terestrička navigacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel