Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Perica
Prezime
Vojinić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Applied microeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Ekonomija rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Intellectual property management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Intellectual property management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Labour economics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Managerial economics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Odabrane teme iz mikroekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2022./2023.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2022./2023.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2022./2023.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Selected topics in microeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Uvod u ekonomiju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2022./2023.) Uvod u ekonomiju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju