Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Perica
Prezime
Vojinić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Applied microeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Ekonomija rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Intellectual property management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Intellectual property management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Labour economics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Managerial economics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Odabrane teme iz mikroekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2023./2024.) Osnove ekonomije Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2023./2024.) Primijenjena mikroekonomija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Selected topics in microeconomics Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Upravljanje intelektualnim vlasništvom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Uvod u ekonomiju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2023./2024.) Uvod u ekonomiju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju