Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Lea
Prezime
Vrbančić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Financijski menadžment (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Informatika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Internet marketing (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Kineziološka rekreacija_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Kuhinje svijeta i eno-gastronomski trendovi (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Kuhinjski menadžment (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Međunarodne destinacijske menadžment kompanije (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Međunarodni hotelski menadžment (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Međunarodni menadžment gastronomije i tehnologije hrane i pića (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Međunarodno trgovačko pravo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Menadžment ljudskih resursa (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Menadžment odjela hrane i pića (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Nautički turizam (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Nutricionizam (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Održivi razvoj i transformativni turizam budućnosti (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Osnove ekonomije (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Osnove kineziologije_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Osnove međunarodnog turizma (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Osnove prava s trgovačkim pravom_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Osnove računovodstva (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovna statistika (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovni engleski jezik III (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovni engleski jezik I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovni francuski jezik I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovni talijanski jezik I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Poslovno komuniciranje na međunarodnom tržištu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Prodaja i recepcijsko poslovanje (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Radionica u praktikumu (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Razvoj destinacijskih menadžment organizacija (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Restoraterstvo i suvremene tehnike posluživanja (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Sigurnost i sanitarna ispravnost hrane i pića (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Slastičarstvo i pekarstvo (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Sportska statistika_ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Sportski marketing _ Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura III (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Tjelesna i zdravstvena kultura I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Uvod u francuski jezik I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2020./2021.) Uvod u talijanski jezik I (ZG) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn