Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Pero
Prezime
Škorput

Naziv kolegija
(2021./2022.) Ekspertni sustavi u prometu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Inteligentni transportni sustavi I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Inteligentni transportni sustavi II Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava I Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava III Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava V Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Istraživački seminar iz inteligentnih transportnih sustava VI Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Operacijska istraživanja Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Osnove prometnog inženjerstva Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Računalna sigurnost Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Semantičko modeliranje prometnih procesa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Stručna praksa Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Telematika u prijevoznim sredstvima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti
(2021./2022.) Upravljanje incidentnim situacijama u prometu Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti