Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marko
Prezime
Rosić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Algoritmi u primjeni Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Baze podataka Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Informatički menadžment Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Inteligentni agenti Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Jezični procesori Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Paralelno programiranje Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Podaci i etika Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Praktikum iz internetskih usluga Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Praktikum iz računalnih mreža Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Programiranje II Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Računalne mreže Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Raspodijeljene i nerelacijske baze podataka Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Raspodijeljeni sustavi Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Strukture podataka i algoritmi Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Tehnologije sustava E-učenja Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
(2020./2021.) Završni preddiplomski rad Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet