Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Jukić

Naziv kolegija
(2018./2019.) Analiza kondicijske pripreme sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Analiza kondicijske pripreme sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Analiza kondicijske pripreme sportaša II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Analiza kondicijske pripreme sportaša II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga brzine i agilnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga izdržljivosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga snage Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Osnovne kineziološke transformacije II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Preventivni i rehabilitacijski kondicijski programi Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje kondicijske pripreme Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa kondicijske pripreme sportaša II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Training Theory Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet