Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Jukić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Kontrola treniranosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje kondicijskog treninga posebnih populacija Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje treninga brzine i agilnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika i programiranje treninga snage Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika kondicijske pripreme II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Metodika kondicijske pripreme IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Mjerni instrumenti u eksperimentalnoj kineziologiji Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Osnovne kineziološke transformacije II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Planiranje i programiranje kondicijske pripreme I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Primijenjena istraživanja u kondicijskoj pripremi sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Stručno-trenerska praksa u kondicijskoj pripremi sportaša IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2023./2024.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet