Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Šalaj

Naziv kolegija
(2018./2019.) Human Motor Development Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motorička znanja djece Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motorički razvoj čovjeka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Motor Skills in Children Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Strateško programiranje u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Training Theory Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet