Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Šalaj

Naziv kolegija
(2019./2020.) Diplomski rad – Sanja Šalaj Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mladih Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kondicijska priprema djece i mlađih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motorička znanja djece Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Motorički razvoj čovjeka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Strateško programiranje u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet