Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Šalaj

Naziv kolegija
(2020./2021.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Istraživanja sporta i sportskih aktivnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Istraživanja u primijenjenim područjima kineziologije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Istraživanje transformacijskih procesa u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Kineziologija sporta Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Metodika i programiranje treninga koordinacije Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerenje i vrednovanje funkcionalnih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Mjerenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Motorička znanja djece Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Motorički razvoj čovjeka Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Prevencija ozljeda djece i mladih sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Razvoj kondicijskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Strateško planiranje i programiranje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Strateško programiranje u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Teorija i metodika treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Teorija treninga Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2020./2021.) Žene u sportu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet