Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Grbac Babić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analogna elektronika 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Digitalna elektronika Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Digitalno poslovanje 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Elektronički elementi i sklopovi Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Elektronika 1 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Elektronika 2 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Elektrotehnika 2 Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Elektrotehnika 2 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Energetska elektrotehnika Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Energija i energijske tehnologije Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Industrijski sustavi automatizacije Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Komunikacijske tehnike u mehatronici Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Računalne mreže 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Računalne vještine 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Senzori Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Stručna praksa 3 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Stručna praksa 4 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Stručna praksa 5 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate
(2021./2022.) Stručna praksa 6 2021/22. Istarsko veleučilište - Università Istriana di scienze applicate