Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Dunja
Prezime
Rogić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Hitna laboratorijska dijagnostika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Imunopatogeneza i imunodijagnostika autoimunih (autoagresivnih) bolesti Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Klinička biokemija organa i organskih sustava 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijska dijagnostika temeljena na dokazima Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijska dijagnostika uz bolesnika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijska endokrinologija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Laboratorijska endokrinologija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Opća klinička biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Opća klinička biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Opća klinička biokemija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Opća klinička biokemija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Referada Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Specijalna područja kliničke biokemije Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Specijalna područja kliničke biokemije Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2023./2024.) Zbornica Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet