Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Uskoković

Naziv kolegija
(2020./2021.) Dokumentacijsko fotografiranje I Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Dokumentacijsko fotografiranje II Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Introduction to Visual Culture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Izrada završnog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Konzerviranje i restauriranje drva D/IV Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Kritički pristupi baštini Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Odabrane teme iz likovne umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Opća teorija baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Radionica: Grafički dizajn Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2020./2021.) Teorija kulturne baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Teorija kulturne baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Theory of Cultural Heritage Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Theory of Cultural Heritage Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2020./2021.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2020./2021.) Uvod u vizualnu kulturu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju