Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sandra
Prezime
Uskoković

Naziv kolegija
(2019./2020.) Introduction to Visual Culture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Introduction to Visual Culture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Izrada završnog rada Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Kritički pristupi baštini Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Odabrane teme iz likovne umjetnosti Dubrovnika Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Opća teorija baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Opća teorija baštine Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Povijest arhitekture Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Theory of Cultural Heritage Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Theory of Cultural Heritage Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Umjetnost renesanse i baroka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u vizualnu kulturu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju