Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirko
Prezime
Klarić

Naziv kolegija
(2021./2022.) ELEKTRONSKA UPRAVA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) JAVNE SLUŽBE Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA POLITIKA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) LOKALNA SAMOUPRAVA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) LOKALNA SAMOUPRAVA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) NOVA JAVNA UPRAVA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) NOVA JAVNA UPRAVA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) ODLUČIVANJE U JAVNOJ UPRAVI Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) SOCIOLOGIJA UPRAVE Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) Sustavi zdravstvenog osiguranja Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2021./2022.) Sustavi zdravstvenog osiguranja Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
(2021./2022.) SUVREMENE UPRAVNE DOKTRINE Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SUSTAVIMA Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVNA ZNANOST Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVNE GRANE Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UPRAVNI SUSTAVI Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) USPOREDNI UPRAVNI SUSTAVI Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet
(2021./2022.) UVOD U UPRAVU Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet