Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Dabelić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analitička biokemija (126136) Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Analitička i preparativna biokemija 1 (39664) MB2-23 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Analitička i preparativna biokemija 2 (39665) MB2-23 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biološka kemija (32172,97793) F1-13 | (32182,97801) MB2-13 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biopharmaceuticals Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Biopharmaceuticals (162655) F | (162665) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Fizikalna biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Fizikalna biokemija (38714,119027) MB2-2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Kompleksna genetika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Kompleksna genetika (63719,148665) MB2-69 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (38703,125705) F1-22 | (38720,126140) MB2-26 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Personalized health care Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Personalized health care (98106,148644) F1-65 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Suvremene biokemijske tehnike (119015,119031) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet