Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Dabelić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Analitička i preparativna biokemija 1 (39664) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Analitička i preparativna biokemija 2 (39665) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Biološka kemija (32172) (97793) F | (32182) (97801) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Biološka kemija (32182) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Biološka kemija (97793) F Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Biološka kemija (97801) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Fizikalna biokemija (119027) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Fizikalna biokemija (38714) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Kompleksna genetika (148665) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Kompleksna genetika (63719) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (38720) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom (38720) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Personalized health care (148644) F Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2021./2022.) Suvremene biokemijske tehnike (119015) (119031)MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet