Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Dabelić

Naziv kolegija
(2022./2023.) Analitička biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Analitička i preparativna biokemija 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Analitička i preparativna biokemija 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Biološka kemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Biopharmaceuticals Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Fizikalna biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Fizikalna biokemija Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Kompleksna genetika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Kompleksna genetika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Molekularna biologija s genetičkim inženjerstvom Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Personalized health care Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Personalized health care Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Suvremene biokemijske tehnike Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2022./2023.) Suvremene biokemijske tehnike Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet