Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Branimir
Prezime
Hackenberger

Naziv kolegija
(2023./2024.) Animalna fiziologija 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Astrobiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Biokemijski mehanizmi toksičnosti Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Ekološko modeliranje i predviđanje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Ekotoksikologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Kvantitativna biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Kvantitativna biologija 2 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Kvantitativna ekologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Medizinische Biologie Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Medicinski fakultet
(2023./2024.) Modeliranje bioloških procesa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Molekularna ekotoksikologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Podvodna biološka istraživanja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Toksikologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju
(2023./2024.) Upotreba računala u biologiji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za biologiju