Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Marina
Prezime
Tišma

Naziv kolegija
(2023./2024.) Bilanca tvari i energije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Biogoriva i biorafinerije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Biokatalizatori i biotransformacije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Fermentacije na čvrstim nosačima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Industrijska ekologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Inovacije u biogospodarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Kemijski i biokemijski reaktori Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Koncept biorafinerije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Koncept održivog razvoja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Mikroreaktori Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Osnove održivog i kružnog biogospodarstva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Priprema i provedba projekata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Procesno ekološko inženjerstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje otpadom bioprocesne industrije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet