Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tina
Prezime
Runjić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Brailleovo pismo Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Izrada studije slučaja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Komunikacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Komunikacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Matematika za slijepe Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Poučavanje Brailleovog pisma Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Poučavanje Brailleovog pisma Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Profesionalna rehabilitacija osoba oštećena vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Programi i metode rada sa slabovidnim osobama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Programi i metode rada sa slijepim osobama Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Rani interventni programi kod senzoričkih oštećenja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Rani interventni programi kod senzoričkih oštećenja Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Socijalne vještine Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Socijalne vještine Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Svakodnevne vještine Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Svakodnevne vještine Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vođeni praktikum iz oštećenja vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(2023./2024.) Vođeni praktikum iz oštećenja vida Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet