Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivana
Prezime
Flanjak

Naziv kolegija
(2023./2024.) Biologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Higijena i sanitacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Instrumentalne metode I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Instrumentalne tehnike u analizi hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Izabrane teme iz kvalitete i sigurnosti hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Kontrola kakvoće hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Senzorska karakterizacija novog proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Senzorske analize Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Senzorske analize Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje kakvoćom u laboratoriju Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Upravljanje kvalitetom u laboratoriju Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet