Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Đurđica
Prezime
Ačkar

Naziv kolegija
(2020./2021.) Aditivi u hrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Higijena i sanitacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Kemija i tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Metodika znanstvenog rada Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Osnove tehnologije ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Uvod u znanstvenoistraživački rad Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet