Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drago
Prezime
Šubarić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Aditivi u hrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Higijena i sanitacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Kemija i tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Osnove tehnologije ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) POZNAVANJE SIROVINA I PROIZVODA BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA Veleučilište u Požegi
(2021./2022.) Prehrambeno inženjerstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Prehrambeno procesno inženjerstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) REGIONALNE HRVATSKE KUHINJE Veleučilište u Požegi
(2021./2022.) Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2021./2022.) Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet