Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Drago
Prezime
Šubarić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Aditivi u hrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Dostignuća u tehnologiji konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Dostignuća u tehnologiji ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Higijena i sanitacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Kemija i tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Osnove tehnologije ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambeno inženjerstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambeno procesno inženjerstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija konditorskih i srodnih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla I Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija ugljikohidrata Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Tehnologija ugljikohidrata i konditorskih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet