Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Zlata
Prezime
Hrnjak-Murgić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ambalažni polimerni materijali Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Funkcionalni polimerni materijali Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polimeri i polimerizacijski procesi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polimeri i polimerizacijski procesi Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer Materials Engineering Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymers and polymerization processes Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Polymer science and technology - University of Zagreb Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Recikliranje polimernog i anorganskog otpada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Tehnologije bojila i premaza Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2019./2020.) Zbrinjavanje polimernog otpada Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije