Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Daniela
Prezime
Kenjerić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Cijeloživotna prehrana Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Funkcionalna hrana Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Instrumentalne tehnike u analizi hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Odabrana poglavlja iz prehrambene epidemiologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Potrošači i etika u prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambena epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrambene potrebe tijekom životnog vijeka Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrana i sport Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Prehrana sportaša Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Procjena prehrane i epidemiologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Procjena prehrane i prehrambenog statusa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Redukcijske dijete i prevencija debljine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Redukcijske i alternativne dijete Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Specifičnosti prehrane u različitim fazama života Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Sport i prehrana Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2020./2021.) Znanost o prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet