Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Nađa
Prezime
Dešpalj

Naziv kolegija
(2021./2022.) Engleski jezik 1 (EI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 1 (KI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 1 (KIM) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 1 (PK) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 2 (EI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 2 (KI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 2 (KIM) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 2 (PK) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 3 (EI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 3 (KI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 3 (KIM) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 3 (PK) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 4 (EI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 4 (KI) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
(2021./2022.) Engleski jezik 4 (PK) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije