Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ines
Prezime
Banjari

Naziv kolegija
(2022./2023.) Alternativni oblici prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Antioksidansi u hrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Dijetoterapija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Fitonutricionizam Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Fiziologija probave Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Klinička prehrana Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Mikrobiologija hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Odabrane teme o funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2022./2023.) Prehrana s aspekta javnog zdravstva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet