Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ines
Prezime
Banjari

Naziv kolegija
(2023./2024.) Alternativni oblici prehrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Antioksidansi u hrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Dijetoterapija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Fitonutricionizam Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Fiziologija probave Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Funkcionalna hrana i dodaci prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Klinička prehrana Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Odabrane teme o funkcionalnoj hrani i dodacima prehrani Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Osnove tehnologije vina i ulja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
(2023./2024.) Prehrana s aspekta javnog zdravstva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet