Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Antonia
Prezime
Vrdoljak

Naziv kolegija
(2018./2019.) Business English I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Business English II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Business English III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Business English IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Business Italian I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Erasmus Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik III (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik II (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik I (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni engleski jezik IV (T) Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Poslovni talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Računalni engleski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Računalni engleski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Sustav kvalitete Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik I Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn
(2018./2019.) Uvod u talijanski jezik II Aspira, Visoka škola za menadžment i dizajn