Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Mirjana
Prezime
Brmež

Naziv kolegija
(2021./2022.) Ekologija nematoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Ekološka poljoprivreda i standardi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Fitonematologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Karantenski štetnici Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Karantenski štetnici i bolesti Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Karantenski štetni organizmi - člankonošci i nematode Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Nematologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Nematologija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Nematologija. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Praktični tečaj iz zaštite bilja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Štetnici voćaka i vinove loze Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Štetnici voćaka i vinove loze Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Štetočinje u voćnjacima i vinogradima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek