Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ružica
Prezime
Lončarić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Bioeconomy and rural development Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Decision support systems and E-marketing Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekonomika proizvodnje voća , grožđa i vina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekonomika proizvodnje voća, grožđa i vina Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Kanali distribucije poljoprivredno prehrambenih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Kompjuterski sustavi odlučivanja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Kompjutorski sustavi odlučivanja Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Međunarodni tržišni odnosi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Međunarodni tržišni odnosi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i agromarketing Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i agromarketing Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing ekoloških proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing ekoloških proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing hrane Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište i marketing u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište poljoprivrednih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Tržište poljoprivrednih proizvoda-praksa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Upravljanje marketingom u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Upravljanje marketingom u hortikulturi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek