Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Irena
Prezime
Jug

Naziv kolegija
(2023./2024.) Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fertilizacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Fertilizacija Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Integralni projekti u biljnoj proizvodnji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Integrirana gnojidba Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Integrirana gnojidba Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Mineralna gnojiva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Mineralna gnojiva Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Monitoring i zaštita okoliša Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Monitoring i zaštita okoliša Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Monitoring i zaštita okoliša Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Održivo gospodarenje tlom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Održivo gospodarenje tlom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Održivo gospodarenje tlom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove agrikulture Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove agrikulture Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove agroekologije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove bilinogojstva s agrometeorologijom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Osnove tloznanstva i biljne proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vrednovanje zemljišnih resursa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2023./2024.) Vrednovanje zemljišnih resursa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek