Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Sanja
Prezime
Žaja Vrbica

Naziv kolegija
(2019./2020.) Ikonografija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Muzeografija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Muzeografija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest grafičke umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest moderne i suvremene umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Povijest moderne i suvremene umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest moderne i suvremene umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest namještaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest srednjovjekovne umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest srednjovjekovne umjetnosti Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Povijest umjetnosti starog vijeka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Povijest umjetnosti starog vijeka Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Praksa u Firenci Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Praksa u Firenci Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Radionica: Grafički dizajn Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Umjetnost 19. stoljeća u Hrvatskoj Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju
(2019./2020.) Uvod u povijest oslikanih srednjovjekovnih rukopisa Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za humanističke znanosti
(2019./2020.) Vizualna komunikacija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2019./2020.) Zlatarstvo i nakit Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju