Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Igor
Prezime
Kralik

Naziv kolegija
(2022./2023.) AGROINDUSTRIJSKI MARKETING Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Agromarketing Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Agromarketing Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Bankarstvo i krediti Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Ekonomika stočarske proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Kvantitativne metode za ekonomsku analizu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Međunarodni tržišni odnosi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Osnove ekonomske teorije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Počela ekonomije Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Politika proizvoda i usluga Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Politika proizvoda i usluga Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Tržište animalnih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Tržište i marketing ekoloških proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Tržište i marketing u pčelarstvu i lovstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Tržište i marketing u pčelarstvu i lovstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2022./2023.) Tržište poljoprivrednih proizvoda Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek