Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Leko

Naziv kolegija
(2018./2019.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Antropološka analiza u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Competitive Swimming Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Granice ljudskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kineziološka analiza vaterpola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Kontrola treniranosti u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika poučavanja plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika treninga u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plivanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u plivanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u vaterpolu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u vaterpolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Metodika u vaterpolu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Povijest, pravila i organizacija vaterpola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjena istraživanja u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Primijenjeni i razvojni programi plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje transformacijskih procesa u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Programiranje treninga u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Sportsko plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u plivanju IV. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u vaterpolu I. Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Stručno-trenerska praksa u vaterpolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2018./2019.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet