Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Goran
Prezime
Leko

Naziv kolegija
(2019./2020.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Antropološka analiza u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Granice ljudskih sposobnosti Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Istraživanja karakteristika sportaša Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kineziološka analiza vaterpola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Kontrola treniranosti u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika poučavanja plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika treninga u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u vaterpolu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u vaterpolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Metodika u vaterpolu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje kondicijske pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Povijest, pravila i organizacija vaterpola Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjena istraživanja u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Primijenjeni i razvojni programi plivanja Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje transformacijskih procesa u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u plivanju Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Programiranje treninga u vaterpolu Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Sportsko plivanje Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u plivanju IV Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u vaterpolu I Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u vaterpolu II Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Stručno-trenerska praksa u vaterpolu III Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
(2019./2020.) Vaterpolo Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet