Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Jadranka
Prezime
Deže

Naziv kolegija
(2021./2022.) Agrarno poduzetništvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Agrarno poduzetništvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Agrobiznis-menadžment Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Ekonomika stočarske proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Menadžment ljudskih potencijala Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Održivi ruralni razvitak Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Poduzetnički managment Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Poduzetništvo i poduzetničke vještine Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Poduzetništvo u agraru Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Strategije upravljanja malim i srednjim gospodarstvima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek