Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Tatjana
Prezime
Josipović

Naziv kolegija
(2023./2024.) Foundations of European Private Law Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo - ugovorne obveze Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo - vježbe Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Građansko pravo II: stvarno i nasljedno pravo - seminar Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove europskog privatnog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove građanskog prava Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Osnove zemljišno-knjižnog prava Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Pravo okoliša Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Stvarnopravno osiguranje tražbina Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Uvod u građansko pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Zemljišnoknjižno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
(2023./2024.) Zemljišnoknjižno pravo Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet