Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Žarko
Prezime
Koboević

Naziv kolegija
(2018./2019.) Automatizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodska prekrcajna sredstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodski električni uređaji i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodski motori Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Brodski pomoćni strojevi i uređaji Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Business communication in shipping 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Business communication in shipping 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Nautički turizam i upravljanje marinama I. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Nautički turizam i upravljanje marinama II. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Poslovne komunikacije u pomorstvu I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Poslovne komunikacije u pomorstvu II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Rad na simulatoru 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Rad na simulatoru I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Rad na simulatoru i plovidbena praksa I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Rad na simulatoru i plovidbena praksa II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Work on Engine Room Simulator 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Work on Engine Room Simulator 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Work on Engine Room Simulator 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Work on Engine Room Simulator 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2018./2019.) Zaštita električnih strojeva i uređaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo