Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Žarko
Prezime
Koboević

Naziv kolegija
(2019./2020.) Automatizacija brodskog pogona Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska električna mreža Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska postrojenja i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodska prekrcajna sredstva Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski električni uređaji i sustavi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski motori Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski pomoćni strojevi i uređaji Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Brodski porivni sustavi i pomoćni strojevi Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Nautički turizam i upravljanje marinama I. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Nautički turizam i upravljanje marinama II. Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Rad na simulatoru 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Rad na simulatoru I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Rad na simulatoru i plovidbena praksa I Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Rad na simulatoru i plovidbena praksa II Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tehnički nadzor i klasifikacija Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tehnički nadzor i klasifikacija broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Tehnički nadzor i klasifikacija broda Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 1 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Work on Engine Room Simulator 2 Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel
(2019./2020.) Zaštita električnih strojeva i uređaja Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo