Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Matea
Prezime
Matić

Naziv kolegija
(2021./2022.) Basic Marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Digitalni marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Internetski marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Internetski marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Internetski marketing Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za elektrotehniku i računarstvo
(2021./2022.) Marketing financijskih institucija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Marketing poslovnih tržišta Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za stručne studije
(2021./2022.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marketing research Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Marketing u turizmu Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Marketinško istraživanje Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Osnove marketinga Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju
(2021./2022.) Strategic marketing management Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Teorija digitalnog marketinga i društvenih medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Teorija digitalnog marketinga i društvenih medija Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje cijenama Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje odnosima s klijentima u digitalnom okruženju Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(2021./2022.) Upravljanje strateškim marketingom Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju