Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ivan
Prezime
Balabanić

Naziv kolegija
(2023./2024.) Analitika društvenih medija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Analiza učinaka društvenih akcija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Computer-mediated communication and virtual management Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Digitalna sociologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Istraživanje tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Kvantitativna metodologija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Marketinške komunikacije i publicitet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Multivarijantne statističke metode Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Osnove istraživanja tržišta Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Sociologija hrvatskoga društva 4- Hrvatski medijski sustav Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Sociologija potrošnje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Statistika u društvenim istraživanjima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Statistika u društvenim istraživanjima Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Uvod u metode društvenih istraživanja 1 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija
(2023./2024.) Uvod u metode društvenih istraživanja 2 Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija