Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Jurišić Grubešić

Naziv kolegija
(2019./2020.) Analitika lijekova Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Analitika lijekova 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Diplomski rad Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Farmaceutska informatika Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Farmaceutska skrb Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Osiguranje kvalitete i registracija lijekova Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 1 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 2 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 4 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručna praksa 5 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Stručno osposobljavanje za ljekarnike Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u farmaciju Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2019./2020.) Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet