Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Renata
Prezime
Jurišić Grubešić

Naziv kolegija
(2020./2021.) Analitika lijekova (134226) F1-27 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Analitika lijekova 1 (65636) F1-27 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Farmaceutska informatika (134254) F1-54 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Farmaceutska skrb (63688) F1-40 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Osiguranje kvalitete i registracija lijekova Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Osiguranje kvalitete i registracija lijekova (65646,139145) F1-36 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 1 (32196,126141) MB2-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 1 (47199,119019) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 2 (32179,139135) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 3 (38708) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 4 (47215) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručna praksa 5 (63691) F1-12 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Stručno osposobljavanje za ljekarnike (1486499) F Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u farmaciju (24254) F1-01 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u farmaciju (86235) F1-01 Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu (162654) F Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
(2020./2021.) Uvod u komplementarnu i alternativnu medicinu (162664) MB Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet