Pretraži

E-kolegije
Nastavnike

Filtriraj


Akademska godina


Izbornik

Ime
Ljubica
Prezime
Ranogajec

Naziv kolegija
(2021./2022.) Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Ekosustavi u ekološkoj poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Osnove računovodstva u poljoprivredi Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Osnove računovodstva u poljoprivredi-praksa Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Planiranje i projektiranje u poljoprivrednom gospodarstvu Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Poduzetničko računovodstvo Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Računovodstvo u poljoprivredi. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Suvremene metode obračuna troškova Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Upravljanje troškovima Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
(2021./2022.) Upravljanje troškovima. Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek